Mẹ chồng - nàng dâu

Mẹ chồng - nàng dâu
Mẹ chồng tôi thật tai quái nhưng bây giờ bà xuống nước, tôi không biết ...
Tự dưng cháu mọc một nốt ruồi dưới mắt phải. Nốt ruồi ngày càng to. ...
Có lẽ là sau ngày chồng mất, tôi mới thực sự nhận ra bộ mặt thật của nhà chồng.. ...